10.Kasım 1938 ∞

10 Kasım 1938 saat 9:05’te büyük lider Mustafa kemal Atatürk hayatını kaybetti.

(Ölüm tarihi ile bile bir çok spekülasyon ve karalama mevcuttur, araştırınız)

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce kurucusu Mustafa Kemal ,Dolmabahçe sarayında hayata gözlerini yumdu. Bütün memleket yasa boğuldu. Manşetlerden bir Ulusun derin acısı ve büyük kaybı duyruldu!

O zamanın Diyanet İşleri Bakanı Ord.Prof.Şerafettin Yaltkaya cenaze namazını kıldı.

10 Kasım 1953’te Mustafa Kemal Atatürk Etnografya müzesindeki geçici kabrinden alınarak, açılışını zamanın Cumhurbaşkanı, Celal Bayar’ın yaptığı Anıtkabir’e defnedildi.

(Ne hikmetse 10 Kasım’a denk gelen bir çok tarihi önemli olay bulunmaktadır)

bknz: http://www.tarihtebugun.gen.tr

Bir konu ya kendim ve ailem adına özellikle değinmek istiyorum bu noktada.

Ekte gördüğünüz tüm resimler ve gazete başlıkları taa 1938 senesinden bu yana aile arşivimizde korunmaktadır.

Özellikle son zamanlarda iddia edilenlerin aksine, babam Osman Aytun Altındal bir Atatürk düşmanı asla değildi. Tam tersi daima bizlere Mustafa Kemal’in Ortadoğu ülkeleri açısından ve batının Emperyalizmine karşı duruşuyla önemli, çok değerli ve ileri görüşlü bir Önder olduğunu vurgular ve her fırsatta bunları bizlere hatırlatırdı. Erkek kardeşimin adı A.Mustafa Altındal’dır.

Buradaki tüm resimler çok değerli Cumhuriyet tarihi arşivimizden paylaştığım tarihi eserlerdir.

Aytunç Altındal’ın ailesine gelince, sanırım değerli tarihçi sayın Osman Bodur’un ailemiz için yazdığı bu güzel ve net açıklamayı paylaşmam yeterli olacaktır:

#BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ ( BEREKETİKO) TARİHİ…

Futbol , Türkler ve istihbarat deyince atlamamız gereken meseleler var. Önemle belirtmek isterimki İngiliz, Fransız, Rum ve Siyonistler Türkiye içinde istihbarat toplamak toplumsal olayları tasarımlamak için bir çok spor kulübü kurmuştu.

Sadece bir örnekle geçecek olursak, Yunan ligi takımlarından AEK, Rum faaliyetleri için İstanbul da kurulmuştu.

Tüm bu casus faaliyetlerinin içinde #Abdülhamit Han’ın Türkiye de yapılacak operasyonlar için kurdurduğu bir kulüp vardı ki gerçek tarihi bizde pek anlatılmaz. Bu kulübün adı Bereketiko Jimnastik Kulübüdür. ( #BJK ) şimdiki adıyla yazacak olursak Beşiktaş Spor Kulübü.

Şimdi yaslanın geriye ve tane tane okuyun. Ben size futbolun yeşil sahalarda oynanmadığını anlatacağım.

Türkiye’nin üç büyük kulübü açısından düşündüğümüzde; Galatasaray kulübünün kurucularını bir araya getiren etken her birinin Galatasaray lisesi öğrencisi olmasıydı.
Fenerbahçe kulübünün kurucularını bir araya getiren etken her birinin Kadıköylü ve ağırlıklı olarak Saint Joseph lisesi çıkışlı olmalarıydı.

Türkiye’nin İLK SPOR KULÜBÜ olan Beşiktaş’ın kurucularını bir araya getiren etken ise tümüne yakınının #Çerkes-#Abhaz-#Çeçen asıllı ve savaşçı ruhlu gençler olmasıydı. Bir önemli etken daha var ki diğer kulüplerde bunu pek göremiyoruz; Beşiktaş’ı kuran bu gençlerin bir çoğu birbirleriyle akrabaydı. Şimdilerde herkes ünlü komitacı Fuat Balkan’ın Beşiktaş kulübünün 1 numaralı üyesi olmasından dolayı BJK kulübünün kurucusu olduğunu zannediyor. Halbuki yanlıştır. Beşiktaş’ı kuran kişi kulübün 4 numaralı üyesi olan Mehmet Şamil Şhaplı’ ydı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün ilk kurulduğu gündeki ismi Bereketiko Jimnastik Kulübü’ydü.

Peki kimdir bu Bereketiko? Bereketiko Kafkasya’nın en büyük savaşçılarından biri kabul edilen Şhaplı Kubilayko Muhammed’in torunu ve Mehmet Şamil’in de baba tarafından dedesiydi. Tam adı Bereketiko Hasan’dı ki oda namlı bir savaşçıydı. Kulübü kuran Çerkes gençlerden her biri kurdukları spor teşkilatına onun Kafkasya’da nam salan ismini vermekten onur duyarak Bereketiko Jimnastik Kulübü demişlerdi. Daha sonra isim Bereketiko Jimnastik Kulübü, Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi ve en son Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak değişecekti.

Avrupalı büyük güçlerin ve İstanbul’da yaşayan azınlıkların kurdukları spor kulüplerini bir istihbarat merkezi olarak kullanmalarına cevap niteliğinde olan Beşiktaş’ın kurucuları arasında Abdülhamid Han’ın özel muhafızı olan namı diğer Boksör Kenan da vardı.

Şimdi gelelim bam teline; Bugün Beşiktaş tutkunu olduğunu söyleyen bazı gençlerin bile ismini bilmediği Mehmet Şamil Şhaplı, osman Ferit Paşa’nın oğluydu. Osman Paşa Osmanlının gözü gibi baktığı mübarek Medine’nin Osmanlı tarafından atanan muhafızıydı. Sultan Abdülhamid tarafından bu göreve layık görülmüştü. Medine’de bulunduğu sıralarda Kafkasya’nın en büyük savaşçısı olan Şeyh Şamil’in oğlu Gazi Muhammed Paşa ve ailesiyle sık sık görüşme fırsatı bulmuştu. Bu görüşmeler nihayetinde oluşan yakınlıkla Gazi Muhammed Paşa’nın tek kızı olan Emire Nefiset Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten doğan 11 çocuktan Hüseyin Bereket, Hamza Osman Erkan ve Mehmet Şamil Şhaplı Beşiktaş’ın gerçek kurucularıydı.

Yani Beşiktaş’ı kuran gençler, Kafkas dağlarının en büyük iki savaşçısı olan Kubilay Muhammed ve Şeyh Şamil’in ortak torunuydu. Bu iki müthiş savaşçıya Kafkas halkları tarafından verilen unvan ise #Kafkas #Kartalı’ydı. Bu bağlamda kurucularının hepsi Kafkasyalı Çerkes-Abhaz-Çeçen kökenli olan Beşiktaş’a sembol olarak Kartalın seçilmesi asla tesadüf değildi. Beşiktaş’ın kuruluşuna hakim olan güçlü Çerkes damarı hala yaşıyor mu diye merak edenleriniz olabilir. Beşiktaş’ın onursal Başkanından olan eski Mit mensubu rahmetli Süleyman Seba Abhaz kökenlidir dememiz en anlamlı cevap olacaktır.

Gelelim diğerlerine…Bugün pek anlatılmasa da bağımsızlıkçı bir ideal üzerine kurulan Beşiktaş’ın gençleri çok büyük hizmetlerde bulunmuştu. Mesela Beşiktaş Kulübü’nün bir numaralı üyesi olan Fuat Balkan, teşkilat-ı Mahsusa tarafından İngilizlere karşı Hindistan Müslümanlarını örgütlemek için bölgeye gönderilmişti.

Fuat Balkan’ın sıkı ilişkiler içinde bulunduğu ve aynı hücrede görev yaptığı Muhammed Ali Cinnah yıllar sonra Hindistan’dan ayrılarak Pakistan İslam Cumhuriyeti’ni kuracaktı. Cinnah’ın hücredeki kod adı ise Bozkurt’tu. Tam teferruata girmiyorum ama Pakistan İslam Cumhuriyeti bayrağında yer alan ay yıldız bir Teşkilat-ı Mahsusa yadigarıydı. Fuat Balkan’ın bölgede yaptığı faaliyetler Hint hilafet Komitesi ve Müslüman Hintliler arasında müthiş bir sempati doğurmuştu. Öyleki Osmanlı Devleti zor durumda kaldığında İngiliz propagandasının kandıramadığı bir çok Hintli Müslüman maddi ve manevi desteklerini esirgememişti. Bu gençlerden biri olan Abdullah Paşaveri ceketini satarak Türk ordusuna gönüllü yazılan bir büyük kahramandı ki mezarı bugün Beşiktaş Maçka Kabristanında bulunmaktadır.

Balkan Savaşları demişken Beşiktaş Kulübünün renkleri kırmızı-beyazken Balkanların kaybedilmesinden sonra alınan kararla matem amaçlı siyah rengin kabul edildiğini belirtmek gerekir.

Kaldı ki aynı kaygıların Trablusgarp için de duyulması bir çok Beşiktaşlı genci harekete geçirmişti. Mesela Abdülkadir Cami Baykurt Beşiktaş’ın 21 numaralı kurucu üyesiydi. Asker kökenliydi. Sürgün süsü verilen gizli görevle yıllar sonra meydana getirecekleri Trablusgarp direnişinin altyapısını hazırladı. Bütün sahayı didik didik etti. Çölün en bakir yerlerine gitti. İsmi bile duyulmamış kabileleri ziyaret etti. Çölün en savaşçı aşiretleri ile temasa geçti.Onlarla sıkı ilişkiler kurdu. Toplum nezdinde büyük ağırlığı bulunan din adamlarına halkı İtalyan emellerine karşı uyarması için telkinlerde bulundu. Buraları İtalyanlara dar ettiler.Bu arada Kuşçubaşı Eşref, Süleyman Askeri, Ömer Naci ve Ömer Seyfettin gibi gençler Trablusgarp direnişi için gizli toplantılar tertip etti. Toplandıkları yer ise Beşiktaşlılara yabancı bir yer değildi. Beşiktaşın Başkanı olan Mehmet Şamil Şhaplı’nın Beşiktaşın ilk kulüp binası olan Serencebey Konağı… Yani anlayacağınız Trablusgarp direnişinin örgütlendiği semt ve yer(bina) Beşiktaş’a ait idi. Zaten bu direnişin başında bulunan Enver bir Beşiktaşlı idi.

Birde #Çanakkale ve Beşiktaş meselesi var tabii. Beşiktaş Futbol Takımı o dönemde en önemli ismi olan santrafor Asım’ı Çanakkale’de kaybetmiş mesela.
Birde şair Kazım vardır ki mutlaka bilmek gerek. Şair Kazım Beşiktaş’ın 1915 yılındaki orta saha oyuncularından biri ve Takım kaptanıydı. Arıburnun da şehit düştüğünde koynundan kana bulanmış bir şiir çıktı. Son kıtalarında ‘’ Biz 11 arkadaşız lakin arkamız daha var./ Bu zevk alemi dar zannedip de aldanalım./ vakarlı hak gibi sakin nezih ve saf olalım / Fakat bu hal ile kuvvet gibi cesur olalım.’’ Der. Evet yanlış okumadınız..Bugün bizim Beşiktaş Marşı olarak bildiğimiz şiir, Şehit Kaptan Kazım tarafından Çanakkale’nin kanlı siperlerinde yazılmıştı.
Tabi bu kısıtlı alanda Beşiktaş’ın tüm gizemli tarihini anlatmak mümkün değildir ama son olarak size Beşiktaş’ta top koşturan gizemli bir isme dair sır vereyim. Sen hiç 10 yıl takımda görev yapmasına rağmen 2 defa forma giyen bir futbolcu duydun mu? O ilginç orta saha oyuncusunun adı Cavit idi. Beşiktaş kulübünde hem top oynamış hem de senelerce hizmet etmişti. 1927 de birde şampiyonluk gördü. Ama onun daha farklı özellikleri vardı. Cavit ALTINDAL, sporculuğunun dışında bir Teşkilat-ı Mahsusa Ajanıydı. Kafkasya Cephesinde İslam Orduları Sancağı altında Nuri Paşa nın yanında savaşmıştı. En yakın dostları ve takım arkadaşları olan Doktor Mehmet ile Bek Rıdvan’ı bu cephede kaybetmişdi. Bundan ayrı Milli Mücadele döneminde Kuşçubaşı Eşref Bey’in önderliğinde Anadoluya silah kaçıran Beşiktaş Kulübünün en faal üyesiydi.

Anlayacağınız Vatan kurtarmaktan top oynayacak vakti olmamıştı. Hiç gol attı mı derseniz evet attı. Hayatı istihbarat sahalarında, İngiliz ve Ruslara karşı mücadeleyle geçen bir baba olarak hiç unutulmayacak bir gol attı. Öyle bir evlat yetiştirdi ki üstümüze kaotik planlar yapan Batı Medeniyetinin kale direklerini sarstı.

Bu evladın adı AYTUNÇ ALTINDAL’ dı.’’

Tarihçi Ozan Bodur

Bu adam mı Atatürk düşmanıymış?

Lütfen yapmayın. Daha hala aileme ve bana, babamın son zamanlarında yaptığı açıklamalardan dolayı ithamlarda bulunuluyor. Teessüf ederim, zaten karmakarışık olayları daha da fazla arap saçına çevirmeyiniz.

Ulu Önderimizin yaklaşık 400 sayfalık vasiyetini, 1980’li yıllarda ilk A.Altındal gündeme getirmiştir.
Konuyla ilgili görüştüğü, o zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kendisine söylediği meşhur sözleri ve kendi yorumu şöyledir;

“1964’te Celal Bayar’a sordum; o da “Böyle bir olay vardır fakat Türkiye buradaki fikirlere hazır değildir” dedi. 1988’de 50 yıl doldu ve açılması gerektiğinde Kenan Evren 25 sene daha yasak koydu.
Kızdığım taraf, hep birileri Türkiye ve Türk milleti adına “Türkler buna hazır değil” diyor. Ya kardeşim sen kimsin, niçin durmadan bunu deme yetkisini kemilliyetçindinde görüyorsun?”

Çok karalanmak için çok büyük bir ve Vatansever olmak yetiyor.

Bu arada halihazırda değinmişken, babamın tüm eserlerini yeniden basıyoruz bildiğiniz üzere.

İlgilenenler ve özellikle bu konuyu araştırmak isteyenler ,o zamanlar SÜREÇ adlı yayın evimizden çıkan LAİKLİK kitapçığını veya şimdi yeniden basılan , Enigma’ya dönüşen Paradigma – Laiklik olarak ismi değişen eserini belki incelemek isteyebilirler.

Son olarak benim için hala unutamadığım bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Babamı küçükken ve daha sonralarında sıkça şöyle derken duyardım;

“Türkiye Cumhuriyeti Laiktir! Şimdi ben doğduğumda kim benim adıma dinime karar verebilir, kim benim inancımı sorgulayabilir. Benim inancım bana aittir ve sadece beni ilgilendirir. Ben kimliğimde LAİK yazmasını tercih ederim, dinimin ifşa edilmesinden ziyade, çünkü bu sadece onunla benim aramdadır!”

Babamı Atatürk karşıtı veya dinci alarak göstermek isteyen ve bu konularda bana yüklenenlere buradan şunu söylemek istiyorum. Kimse yormasın kendini, bazı soruların cevapları 18 Kasım 2013’te susturuldu. Bu olayları çarpıtmanın kimseye bir faydası yok anlayacağınız.

Sevgili validem şu anda onur üyesi olarak, anneannem Tevhide Şerife hanım efendinin kurucularından olduğu ve benimde ortak yöneticilerinden olduğum Erenköy Marmara Yelken Kulübün’de Ata’mız adına düzenlenen anma töreninde faaliyette bulunmakta. Annemin kendi dedesinin( Mahir Saafi, sol alt gözlüklü) Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğrafı da ekte bulunmaktadır.

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

(Mehmet Akif Ersoy, uzaktan olsa da akrabamızdır)

Ailemin, Atatürk düşmanlığıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardır.
Teşekkürler

Sevgi ve saygılarımla 🇹🇷
A.Emine Altındal

10.Kasım 2018

10.Kasım 1938 ∞” için 2 yorum

  1. Kimse ama hic kimse kalkipta ne kafkasya kahramanlarina nede turk milletinin yetistirdigi bu guzide aslanlara dil uzatamaz.vatan bu sahsiyetlere minnet borcludur.gelelim hocalarin hocasi hanaka hocam aytunc beye.allah ona rahmet etsin ki onu hep anan ve onun yolundan giden nice gencler turkiye sevdalisi turk aşkı ve ecdat sevgisi olanlar var bu vatanda.yolumuz ve mucadelemiz once vatan sonra millet.hak davamizdan donmek yok gayri geriye.seyh samildir bize işıginı veren gazi mustafa kemal ve silah arkadaslaridir bizim önderlerimiz

    Beğen

  2. Rahmetli aytun hocamizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Emine hanım aytun hocam hiç bir zaman Atatürk düşmanı değil di ben ve bazı genç arkadaşlar bu tartışma içine sürekli giriyoruz özellikle rahmetli soyledikleri üzerine. Aytun hocam Atatürk düşmanı değil tam tersine Atatürk gelmesiyle bizler dünya vatandaşı olduğumuzu anlatiyordu Osmanlı’da bizim Osmanlı dedemiz cumhuriyet babamız dememiz lazim artık ama Osmanlı döneminde bizler kulduk cumhuriyet döneminde ise vatandaş olduk bunu aramıza borçluyuz 600 temiz bir geçmiş bırakan dünyayı yöneten Osmanlı askeri terbiyesi almış atamızın ileri goruslulugu sayesinde aytun hocam bunları ogretirdi tabiki yani Atatürk çok değerli Türklerin babası ama bu bir insan hatalar eksikler olacak aytun hocam bunları yorumlardi bunu anlayamıyoruz insanımıza Atatürk diyip de darbe yapıp Atatürk 400 yazısını bir gece Fransız gazeteci bayanla yaşadığını yazmış diyenleri susturan TV cesaret edip çıkartmayan aytun hocamizi 400 sayfada neler yazdığını nasıl olacağını atamız hereseyi bugünü yazmış bunu Atatürk düşmanı denilen aytun hocamız anlattı şimdi kim düşman kim dost iyi düşünün arkadaşlar referansları seçmek bizim elimizde referansımız iyi seçin ( bu arada hocamızdan bahsederken hep aytun dedim hoca hoca diyip ismini doğru bilmiyorsun diyenlere de gerçek ismi aytun hocamızın sonra dan mahkeme kararı değiştirilmiştir)

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s